Historia

Den västerländska civilisationens vagga

Den minoiska civilisationen på Kreta introducerade avancerade politiska system i sina samhällen så tidigt som 2000 f.Kr. Man utsåg en kung och anlade de första minoiska palatsen. Social hierarki uppstod för första gången i västvärldens historia och folket delades in i olika kategorier – adliga, bönder och (möjligen) slavar. Byteshandel med Egypten och Mellanöstern gjorde att det minoiska riket blomstrade, nya vägar anlades, och bebyggelser bortom de stora palatsen. Någonting hände ca 1700 f.Kr. som förstörde alla stora palats från denna tid, förmodligen en naturkatastrof.

Efter förstörelsen av de gamla palatsen byggdes nya snabbt upp och denna gång blev de ännu större och mer spektakulära. De fascinerande kvarlämningarna vid Knossos, Phaistos, Malia och Zakros härstammar från denna tid – ungefär 1700-1400 f.Kr. hotell kretaSamtidigt anlades byar i områden runt omkring palatsen och regelrätta samhällen uppstod. Detta hade vid denna tid inte skett någon annanstans och snart spred sig idén om större civilisationer till närliggande öar och platser på det (numera) grekiska fastlandet. Detta är varför man brukar kalla Kreta för Den västerländska civilisationens vagga.

År 1375 f.Kr. förstördes Knossospalatset, vid den tiden hade de andra, mindre, palatsen redan mött samma öde. Mykenare tog över Kreta och den minoiska kulturen fick ett abrupt avbrott. Under den era som skulle följa började namnen på de grekiska gudarna dyka upp och nya skriftformer utvecklas.

Ett bysantinskt rike

Vid århundradena kring tideräkningens början var det många som gjorde anspråk på Kreta. Ön har ett utmärkt strategiskt läge i Medelhavet och har allid varit en eftertraktad landplätt att regera över. Runt år noll var det romarna som hade den mest centrala rollen, och makten och inflytandet över ön skulle de ha ända tills muslimerna invaderade år 820. De muslimska piraterna jagades dock iväg år 961 och Kreta blev åter en del av det bysantinska riket.

Venetianerna tar över makten

Från 1204, då det bysantinska riket föll, började en ganska långvarig kamp mellan venetianer och genueser om inflytandet över Kreta. Venetianerna vann och höll ett krampaktigt grepp om Kreta mellan 1212-1669, då ottomanerna invaderade och tog över makten som de i sin tur skulle hålla i mer än 200 år. Denna kultur har även lämnat sina spår på den mer exotiska ögruppen Maldiverna och här kan du läsa mer hotell på Maldiverna som vi gillar.

Kampen för frihet

Det grekiska frihetskriget startade år 1821 och var just på Kreta omfattande. Turkarna genomförde många avrättningar, särskilt av framstående personer i samhällena, och under 1830-talet förlorade Kreta hela 21 % av sin befolkning!

Kreta fick dock sin frihet till slut, år 1898 anlände prins Giorgos av Grekland för att ena ön med Grekland, vilket skedde relativt fredligt.